לכל הקטגוריות

קבוצת מוצרים
טכנולוגיה
ספקים
 • משדר מפלס רדאר מונחה כבל

  Tecfluid | LTDR

  GWR Level Transmitter

 • משדר / מראה מפלס

  Tecfluid | LT

  Magnetic Level Transmitter / Switch / Indicator

 • משדר / מראה מפלס

  Tecfluid | LS

  Top Local Level Indicator

 • משדר / מראה מפלס

  Tecfluid | LP

  Displaction Level Transmitter / Indicator

 • משדר גובה / מפלס רציף מגנטי

  Tecfluid | LE

  Magnetostrictive Level Transmitter

 • מפסק גובה / מפלס ויברציוני

  Tecfluid | LD

  Vibration Level Switch

 • מפסק גובה / מפלס מגנטי

  Tecfluid | LC40

  Magnetic Level Switch

 • מפסק גובה / מפלס מגנטי על מוט

  Tecfluid | LC

  Magnetic Level Switch

 • מפסק גובה/מפלס גלי מיקרו

  HAWK | G1

  G1 MicroWave Switch

 • משדר גובה/מפלס גלים אקוסטיים

  HAWK | Sultan Acoustic

  Sultan Acoustic Level Transmitter

 • משדר גובה/מפלס לייזר לנוזלים

  HAWK | Optio Laser S300

  OptioLaser Liquid Laser Sensor

 • משדר גובה/מפלס רדאר מונחה כבל

  HAWK | Centurion - CGR

  Centurion Guided Wave Radar