לכל הקטגוריות

קבוצת מוצרים
טכנולוגיה
ספקים
  • מפסק גובה/מפלס אקוסטי

    HAWK | Gladiator Acoustic

    Gladiator Acoustic Switch

  • משדר גובה/מפלס סונר

    HAWK | Sultan Sonar

    Sultan Sonar Level Transmitter

  • מפסק גובה/מפלס מוליכות

    HAWK | Gladiator Conductivity

    Gladiator Conductivity Switch

  • משדר מפלס רדאר מונחה כבל

    Tecfluid | LTDR

    GWR Level Transmitter

  • משדר / מראה מפלס

    Tecfluid | LT

    Magnetic Level Transmitter / Switch / Indicator

  • משדר / מראה מפלס

    Tecfluid | LS

    Top Local Level Indicator

  • משדר / מראה מפלס

    Tecfluid | LP

    Displaction Level Transmitter / Indicator

  • משדר גובה / מפלס רציף מגנטי

    Tecfluid | LE

    Magnetostrictive Level Transmitter

  • מפסק גובה / מפלס ויברציוני

    Tecfluid | LD

    Vibration Level Switch

  • מפסק גובה / מפלס מגנטי

    Tecfluid | LC40

    Magnetic Level Switch

  • מפסק גובה / מפלס מגנטי על מוט

    Tecfluid | LC

    Magnetic Level Switch

  • מפסק גובה/מפלס סיבובי

    HAWK | RS4000

    Rotation Switch