לכל הקטגוריות

קבוצת מוצרים
טכנולוגיה
ספקים
 • משדר גובה/מפלס אולטרסוני

  HAWK | MiniWave

  MiniWave Ultrasonic Level Transmitter

 • מפסק גובה/מפלס מוליכות

  HAWK | Gladiator Conductivity

  Gladiator Conductivity Switch

 • משדר גובה/מפלס סונר

  HAWK | Sultan Sonar

  Sultan Sonar Level Transmitter

 • מפסק גובה/מפלס סיבובי

  HAWK | RS4000

  Rotation Switch

 • מפסק גובה/מפלס אקוסטי

  HAWK | Gladiator Acoustic

  Gladiator Acoustic Switch

 • מפסק גובה/מפלס וויברציוני

  HAWK | Gladiator Vibration

  Gladiator Vibration Switch

 • מפסק גובה/מפלס קיבולי

  HAWK | Gladiator Admittance

  Gladiator Admittance Switch