לכל הקטגוריות

קבוצת מוצרים
טכנולוגיה
ספקים
 • משדר גובה / מפלס רציף מגנטי

  Tecfluid | LE

  Magnetostrictive Level Transmitter

 • משדר גובה/מפלס אולטרסוני

  HAWK | MiniWave

  MiniWave Ultrasonic Level Transmitter

 • משדר גובה/מפלס גלים אקוסטיים

  HAWK | Sultan Acoustic

  Sultan Acoustic Level Transmitter

 • משדר גובה/מפלס לייזר לנוזלים

  HAWK | Optio Laser S300

  OptioLaser Liquid Laser Sensor

 • משדר גובה/מפלס סונר

  HAWK | Sultan Sonar

  Sultan Sonar Level Transmitter

 • משדר גובה/מפלס רדאר מונחה כבל

  HAWK | Centurion - CGR

  Centurion Guided Wave Radar

 • משדר מפלס רדאר מונחה כבל

  Tecfluid | LTDR

  GWR Level Transmitter