• משדר לחץ

    Smar | LD1.0

    Hart 2-wire ECO Pressure Transmitter

  • משדר לחץ חכם

    Smar | LD291

    Gauge HART 2-wire Pressure Transmitter