• ממקם פנאומטי אנלוגי

    Flowserve | XL90

    Pneumatic Analog Positioner

  • ממקם פנאומטי אנלוגי

    Flowserve | BETA

    Pneumatic Analog Positioner