• מפסק גובה / מפלס ויברציוני

    Tecfluid | LD

    Vibration Level Switch

  • מפסק גובה/מפלס וויברציוני

    HAWK | Gladiator Vibration

    Gladiator Vibration Switch