• משדר גובה/מפלס אולטרסוני

    HAWK | MiniWave

    MiniWave Ultrasonic Level Transmitter