• משדר טמפרטורה חכם

    Smar | TT301

    Hart 2-wire Temperature Transmitter