• משדר גובה/מפלס סונר

    HAWK | Sultan Sonar

    Sultan Sonar Level Transmitter

  • משדר גובה/מפלס רדאר מונחה כבל

    HAWK | Centurion - CGR

    Centurion Guided Wave Radar