• משדר גובה/מפלס גלים אקוסטיים

    HAWK | Sultan Acoustic

    Sultan Acoustic Level Transmitter

  • מפסק גובה/מפלס אקוסטי

    HAWK | Gladiator Acoustic

    Gladiator Acoustic Switch