• מפסק גובה / מפלס ויברציוני

  Tecfluid | LD

  Vibration Level Switch

 • מפסק גובה/מפלס גלי מיקרו

  HAWK | G1

  G1 MicroWave Switch

 • מפסק גובה/מפלס וויברציוני

  HAWK | Gladiator Vibration

  Gladiator Vibration Switch

 • מפסק גובה/מפלס סיבובי

  HAWK | RS4000

  Rotation Switch

 • מפסק גובה/מפלס קיבולי

  HAWK | Gladiator Admittance

  Gladiator Admittance Switch

 • משדר גובה/מפלס גלים אקוסטיים

  HAWK | Sultan Acoustic

  Sultan Acoustic Level Transmitter

 • משדר גובה/מפלס לייזר לנוזלים

  HAWK | Optio Laser S300

  OptioLaser Liquid Laser Sensor

 • משדר גובה/מפלס סונר

  HAWK | Sultan Sonar

  Sultan Sonar Level Transmitter

 • משדר גובה/מפלס רדאר מונחה כבל

  HAWK | Centurion - CGR

  Centurion Guided Wave Radar

 • משדר מפלס רדאר מונחה כבל

  Tecfluid | LTDR

  GWR Level Transmitter