• רוטמטר נירוסטה לספיקות נמוכות

    Tecfluid | M21

    Variable Area Metal Tube Flowmeter with regulating valve