• משדר זרימה אולטרסוני קבוע לאיזורים נפ ...

    FLEXIM | FLUXUS F808

    Hazardous Area Flowmeter

  • מדידת ספיקה אולטרסונית לטמפרטורות קיצ ...

    FLEXIM | WaveInjector

    WaveInjector - Non-invasive Flow Measurement at Extreme Temperatures